Duurzaam

Dagelijks wordt een groot aantal apparaten retour gezonden naar providers en fabrikanten. Wist je dat 90% van deze apparatuur is verouderd en rechtstreeks verdwijnt bij het afval? Verre van duurzaam dus.

Smart Harvest verwerkt nu deze apparatuur op een duurzame manier.

Herbruikbare onderdelen

Overzicht herbruikbare componenten in percentage)
Per apparaat kan er tot 80% van de onderdelen worden hergebruikt. Zelfs na verschillende generaties is er na 10 jaar nog een besparing van 35% mogelijk.

Recyclebare onderdelen

Overzicht recyclebare componenten in percentage)
Per apparaat kunnen er veel onderdelen worden gerecycled. Zelfs na verschillende generaties is er na 10 jaar nog een recycling van 80% mogelijk.

Voordelen

Winst uit hergebruik
Drastische vermindering afval
Duurzaam
Imago “booster”

Smart Harvest is

Geavanceerde soft- en hardware
Stand alone

Smart Harvest is voor

(Telecom) providers
Fabrikanten
Service centra

Meer weten?

Neem contact op voor een afspraak op uw locatie.