Voordelen

Winst uit hergebruik van grondstoffen

Van een gemiddeld modem wordt er 89% van de componenten hergebruikt.
Niet alleen vermindert dit de hoeveelheid afval maar levert de verkoop van deze grondstoffen en herbruikbare componenten bovendien inkomsten op. Het proces is dus kostenneutraal en in veel gevallen zelfs winstgevend. Het gaat onder andere om metalen zoals kwik, chromium en zilver. Daarnaast worden de kunststof onderdelen weer gerecycled tot kunststof korrels die vervolgens weer als grondstof kunnen worden gebruikt.

Drastische vermindering afval

Door het hergebruik van de materialen blijft er uiteindelijk slechts een klein
percentage afval over dat niet meer kan worden gebruikt. Het gevolg is een drastische afname van afval, minder afvalkosten en grote winst voor het milieu.

Duurzame oplossing en minder belasting voor het milieu

Het hergebruik is duurzaam en zorgt ervoor dat er minder nieuwe grondstoffen
gedolven en geproduceerd moeten worden. Daarnaast voorkomt het proces dat de schadelijke stoffen in het milieu belanden.

Geavanceerde software

Er is geen technische kennis nodig. Aan de hand van de gebruiksvriendelijk software kan de operator binnen enkele minuten ieder apparaat demonteren en opdelen in recyclebare grondstoffen en herbruikbare componenten.
De software bevat een database van alle voorkomende producten en apparaten.

Herbruikbare onderdelen

Overzicht herbruikbare componenten in percentage)
Per apparaat kan er tot 80% van de onderdelen worden hergebruikt. Zelfs na verschillende generaties is er na 10 jaar nog een besparing van 35% mogelijk.

Recyclebare onderdelen

Overzicht herbruikbare componenten in percentage)
Per apparaat kunnen er veel onderdelen worden gerecycled. Zelfs na verschillende generaties is er na 10 jaar nog een recycling van 80% mogelijk.

Voordelen

Winst uit hergebruik
Drastische vermindering afval
Duurzaam
Imago “booster”

Smart Harvest is

Geavanceerde soft- en hardware
Stand alone

Smart Harvest is voor

(Telecom) providers
(Telecom) Fabrikanten
Elektronische Service centra

Meer weten?

Neem contact op voor een afspraak op uw locatie.